Отказ от отговорност

Spyhunter4Download.net прави никакви представяния, гаранции или гаранции по отношение на точността, валута или пълнотата на съдържанието съдържа на този сайт или някакви сайтове свързани с този сайт.Ограничение на отговорносттаМАТЕРИАЛИТЕ НА ТОЗИ САЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ “КАКТО Е” БЕЗ НИКАКВИ ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В № събитие се Spyhunter4Download.net или неговите агенти или служители се носи отговорност за всякакви вреди каквато (включително, без ограничение, обезщетение за загуба на печалби, прекъсване, загуба на информация, НАРАНЯВАНЕ или смърт) произтичащи OUT на използването на или невъзможност да използвате материали, дори ако Spyhunter4Download.net е бил ПОСЪВЕТВАН от възможността за такива загуба или щети.
Image