Zásady ochrany osobních údajů

Jaké informace shromažďujeme?

Google, jako dodavatel třetí strany, používá cookies k poskytování reklam na vašich stránkách. Google využívá k DART cookie umožňuje poskytovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na vašich stránkách a dalších stránkách na internetu. Uživatelé se mohou odhlásit z používání souborů cookie DART tím, že navštívíte na reklamy Google a obsahovou síť ochrany soukromí.
 

Používáme soubory cookie?

Ano (soubory cookie jsou malé soubory, které na webu nebo jeho poskytovatele služeb přenáší na pevný disk počítače pomocí webového prohlížeče (je-li povolit), který umožňuje stránek nebo systémů poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytávání a zapamatovat si určité informace.
 
Soubory cookie používáme k sledování reklamy a kompilovat souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a stránky interakce tak, že můžeme nabídnout lepší web zkušenosti a nástroje v budoucnu.
 

Můžeme zveřejnit jakékoli informace k vnějším stranám?

My neprodáváme, obchod ani jinak převést do vnější strany vaše osobní údaje. Tento čítač nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, kteří nám pomáhají při provozu našich webových stránek, provádění našeho podnikání nebo servis, tak dlouho, dokud tyto strany se zavazují udržovat tyto informace v tajnosti. Jsme také uvolnit vaše informace, když jsme přesvědčeni, že je vhodné v souladu s právem, prosazovat naše stránky politiky nebo chránit naše nebo jiných práv, majetku nebo bezpečnosti. Však non osobně identifikovatelné informace o návštěvnících mohou být poskytovány ostatním smluvním stranám pro marketing, reklamu nebo jiné využití.
 

Odkazy třetích stran

Občas podle našeho uvážení, můžeme zahrnout nebo nabídnout produkty třetích stran nebo služeb na našich webových stránkách. Tyto stránky třetích stran mají samostatné a nezávislé zásadách. Proto nemáme žádnou odpovědnost za obsah a činnosti těchto odkazovaných stránek. Nicméně jsme se snaží chránit integritu našich stránek a vítáme jakékoli zpětné vazby o těchto stránek.
 

Dodržování zákona ochranu Online soukromí dětí

Jsme v souladu s požadavky COPPA (dětské Online Privacy Protection Act), neshromažďuje žádné informace od nikoho mladší než 13 let. Naše webové stránky, produkty a služby jsou zaměřeny na lidi, kteří jsou nejméně 13 let nebo starší.

Pouze zásady ochrany osobních údajů online

Tato politika ochrany osobních údajů online se vztahuje pouze na informace shromážděné prostřednictvím naší webové stránky a nikoli k informacím shromážděným v režimu offline.
 

Váš souhlas

 
Pomocí našich stránek souhlasíte s naší politikou ochrany soukromí webových stránek.
 
Změny v zásadách ochrany osobních údajů
 

Pokud se rozhodneme změnit naši politiku ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny na této stránce.

Image