Αποποίηση ευθυνών

Spyhunter4Download.net κάνει καμία δήλωση, εγγύηση ή εγγυήσεις ως προς το νόμισμα, την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου περιέχουν σε αυτή την ιστοσελίδα ή οποιεσδήποτε περιοχές που συνδέονται με αυτό το site.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΑ ΥΛΙΚΆ ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ SITE ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΊΣ ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ ΡΗΤΉ Ή ΣΙΩΠΗΡΉ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ, Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ καμία ΕΚΔΉΛΩΣΗ θα Spyhunter4Download.net ή του ΠΡΆΚΤΟΡΕΣ ή ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΊ να ΕΥΘΎΝΕΤΑΙ για οποιαδήποτε αποζημίωση ΑΠΟΛΎΤΩΣ (συμπεριλαμβανομένου, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, αποζημίωση για ΑΠΏΛΕΙΑ ΚΕΡΔΏΝ, ΔΙΑΚΟΠΉΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ, ΑΠΏΛΕΙΑ πληροφοριών, τραυματισμό ή θάνατο) ΕΞΕΡΧΌΜΕΝΟΙ έξω του χρήση ή την ΑΔΥΝΑΜΊΑ να χρησιμοποιήσετε τα υλικά, ακόμη και αν Spyhunter4Download.net έχει ήταν ΕΝΗΜΈΡΩΣΕ του η δυνατότητα του ΤΈΤΟΙΑ ΑΠΏΛΕΙΑ ή ΖΗΜΙΈΣ.

Image