سلب مسئولیت

Spyhunter4Download.net را باعث می شود هیچ تضمینی, ضمانت نامه, یا اطمینان به دقت, ارز و یا تکمیل محتوا در این وب سایت حاوی و یا هر گونه سایت های مرتبط به این سایت.محدودیت مسئولیتمواد در این سایت ارائه شده “همانگونه که هست” بدون هر گونه ضمانت صریح یا ضمنی از هر نوع از جمله ضمانت از MERCHANTABILITY، NONINFRINGEMENT از مالکیت معنوی و یا تناسب اندام برای هر منظور خاص. در هیچ واقعه باید Spyhunter4Download.net یا خود عوامل یا افسران می شود مسئول برای هر خسارت وجه (INCLUDING بدون محدودیت خسارات برای از دست دادن از سود کسب و کار قطع از دست دادن اطلاعات، جراحت و یا مرگ) ناشی از به از استفاده یا ناتوانی استفاده مواد، حتی اگر Spyhunter4Download.net است شده توصیه از امکان از چنین کاهش و یا خسارت.

Image