Disclaimer

Spyhunter4Download.net maakt geen vertegenwoordiging, garanties of garanties over de nauwkeurigheid, de valuta of de volledigheid van de inhoud op deze website bevatten of sites gekoppeld aan deze site.Beperking van aansprakelijkheidDE MATERIALEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD “AS IS” ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN ENIGE SOORT MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUKMAKENDHEID VAN INTELLECTUELE EIGENDOM, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN geen gebeurtenis zal┬áSpyhunter4Download.net of zijn agenten of officieren worden aansprakelijk voor om het even welke schade ook (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van informatie, letsel of dood) ARISING OUT van het gebruik van of onvermogen te gebruiken, de materialen, zelfs als┬áSpyhunter4Download.net heeft is geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijke verlies of schade.

Image