Ansvarsfraskrivelse

Spyhunter4Download.net gir ingen representasjoner, garantier eller forsikringer om nøyaktigheten, valuta eller fullstendighet av innholdet inneholder på denne nettsiden eller noen nettsteder knyttet til dette nettstedet.ANSVARSBEGRENSNING

MATERIALE FRA DETTE NETTSTEDET LEVERES «SOM DEN ER» UTEN NOEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI AV ALLE SLAG, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET, UKRENKELIGHET AV ÅNDSVERK, ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. I ingen hendelsen skal bruke Spyhunter4Download.net eller dets agenter eller ledere være ansvarlig FOR noen skader OVERHODET (inkludert, uten begrensning, skader FOR tap av fortjeneste, FORRETNINGSAVBRUDD, tap av informasjon, skade eller død) ARISING ut av bruk av eller manglende evne til materialer, selv om Spyhunter4Download.net har blitt rådet av THE muligheten for slike tap eller skader.

Image