Zrzeczenie się

Spyhunter4Download.net sprawia, że nie oświadczeń, gwarancji lub zapewnień co do dokładności, waluty lub kompletności zawierają na tej stronie lub w witrynach związanych z tej strony.Ograniczenie odpowiedzialności

MATERIAŁY NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK JEST” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W żadnym przypadku Spyhunter4Download.net lub jego agentów lub oficerów być odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody (tym, bez ograniczeń, odszkodowania za utratę zysków, przerwy w działalności, utratę informacji, obrażeń lub śmierci) wynikających z użytkowania lub NIEZDOLNOŚĆ do używania materiałów, nawet jeśli Spyhunter4Download.net ma został powiadomiony z możliwości wystąpienia takich strat lub szkód.

Image