Exonerare de răspundere

Nu Spyhunter4Download.net face nicio reprezentări, garanţii, garanţii cu privire la exactitatea, moneda sau completitudinea continutului conţin pe acest site sau orice site-uri legate la acest site.Limitarea răspunderii

MATERIALELOR DE PE ACEST SITE SUNT FURNIZATE “CA ATARE”, FĂRĂ NICI O GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ DE ORICE NATURĂ, INCLUSIV GARANŢIILE DE VANDABILITATE, NEÎNCĂLCARE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. ÎN NO eveniment se Spyhunter4Download.net sau sa agenţi sau OFIŢERI fi raspunzator pentru orice daune fel (incluzând, fără limitare, daune pentru pierderi de profit, întreruperea de afaceri, pierderea de informatii, prejudiciul sau moartea) ce decurg în afara de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materiale, chiar dacă Spyhunter4Download.net a fost informat de posibilitatea de astfel pierdere sau daune.

Image