Ansvarsfriskrivning

Spyhunter4Download.net gör inga utfästelser, garantier eller försäkringar om noggrannhet, valuta eller fullständighet av innehållet innehåller på denna webbplats eller någon webbplatser länkade till denna webbplats.Begränsning av ansvar

MATERIALET PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV NÅGOT SLAG INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET, INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. I nr händelse skall Spyhunter4Download.net eller dess ombud eller officerare vara ansvarig för några skador alls (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av vinst, avbrott i affärsverksamhet, förlust av INFORMATION, skada eller dödsfall) ARISING OUT OF till användning av eller oförmåga att använda material, även om Spyhunter4Download.net har varit rekommenderas av THE möjligheten av sådan förlust eller skada.

Image