พันธมิตรเปิดเผย

สินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์นี้มีฟรีสแกนแก่เรา ถ้าหนึ่งเราซื้อซอฟต์แวร์ เราได้รับค่าคอมมิชชันเป็นพันธมิตรจากที่ซื้อ
 

เราเคารพผู้ชม และให้คำแนะนำซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิจัย ปัจจัยสำคัญในการแนะนำประโยชน์ของซอฟต์แวร์ทำให้เราได้ ซอฟต์แวร์อาจส่งคืนเงินเต็มหากเราพบว่า ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีประโยชน์ไป

Image