การปฏิเสธ

Spyhunter4Download.net ทำให้ไม่เป็นตัวแทน รับประกัน หรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้อง สกุลเงิน หรือความครบถ้วนของเนื้อหาประกอบด้วยบนเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ข้อจำกัดความรับผิดชอบวัสดุที่มีให้ “ตามที่เป็น” โดยไม่รับประกันใด ๆ แสดง หรือโดยนัยใด ๆ ชนิดรวมถึงการรับประกันสินค้า ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ไม่มีเหตุการณ์จะ Spyhunter4Download.net หรือเป็นตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่จะต้องเสียภาษีสำหรับใด ๆ ความเสียหายเลย (INCLUDING ไม่จำกัด ความเสียหายสำหรับการสูญเสียของกำไร ประกันธุรกิจหยุดชะงัก สูญหายของข้อมูล บาดเจ็บหรือตาย) ARISING ออกของเป็นของใช้หรือไม่ใช้วัสดุ Spyhunter4Download.net ถึงแม้ว่ามีการแนะนำของเป็นไปได้ของดังกล่าวสูญเสียหรือความเสียหาย

Image